Erkenning NVWA

EG-erkenningsnummer

Visafslag Lauwersoog draagt het EG-erkenningsnummer “6668”.

Wij zijn in het bezit van een erkenning voor:

• Groothandelsmarkt en Visafslag
• Productiebedrijf bewerkte visserijproducten

Wat is een EG-erkenning?

In het kader van voedselveiligheid is volgens de Europese Unie verplicht gesteld dat levensmiddelen van dierlijke oorsprong een EG-erkenningsnummer dienen bevatten.
Dit EG-erkenningsnummer geeft aan bij welk bedrijf de levensmiddelen ter verwerking zijn geweest.
De EG-erkenning laat daarnaast zien dat het bedrijf, wat hygiëne betreft, onder toezicht van de EU staat.
Lees meer

Waaruit bestaat een EG-erkenningsnummer?

Een EG-erkenningsnummer is te herkennen aan een ovale vorm
met daarin de volgende informatie:

• 1e regel: de landcode van het desbetreffende land;
• 2e regel: hier vindt u het eigenlijke EG-erkenningsnummer;
• 3e regel: de erkenningsletters “EG”, of in een afwijkende taalvariant.
Lees meer

Waarom een EG-erkenning?

Visafslag Lauwersoog is als “exploitant van een levensmiddelenbedrijf” verplicht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te informeren over de vestigingslocaties die zij bezit.
Gegevens die de NVWA ter registratie opneemt omvatten NAW-gegevens, te weten naam, adres, vestigingsplaats, e-mailadres en aanvullend KvK-nummer, onze bedrijfslocatie en kernactiviteiten.

Visafslag Lauwersoog is volgens Europese wetgeving verplicht te waarborgen dat de NVWA de beschikking heeft over de meest actuele gegevens.
Lees meer